O Autorze

Chrzanowianin, student informatyki AGH, absolwent V Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie. Liberał, członek stowarzyszeń Projekt: Polska i InicjatywaChrzanów.pl